ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαθέτοντας πολυετή πείρα στο χώρο της ασφάλειας, η εταιρία μας παρέχει επαγγελματίες φρουρούς σε χώρους μαζικής εστίασης, δημόσιες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις, κτιριακά συγκροτήματα έχοντας την ικανότητα να αναλάβει την φύλαξη και του πιο απαιτητικού χώρου παρέχοντας υψηλή ασφάλεια.

Ο κύριος στόχος μας, είναι η αποτελεσματική κάλυψη του χώρου βασισμένοι στα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα Πριν αναλάβουμε την φύλαξη του χώρου σας ειδικοί της εταιρίας πραγματοποιούν εκτενή μελέτη για την επικινδυνότητα και τους τρόπους με τους οποίους θα επιτευχθεί η μέγιστη προστασία. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ενημέρωση στους φύλακες που ορίζονται τα καθήκοντα η αρμοδιότητες τους και οι ενέργειες που γίνονται σε οποιοδήποτε περιστατικό ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Οι φύλακες μας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με το Κέντρο και τον επόπτη ασφαλείας, ο οποίος βρίσκεται στο χώρο φύλαξης άμεσα, εφόσον παραστεί ανάγκη καθώς είναι και σε συχνή επικοινωνία και με τα περιπολούμενα αυτοκίνητα της εταιρίας, καθόλα την διάρκεια της υπηρεσίας τους για την πληρέστερη ασφάλεια του χώρου. Κατά την είσοδο – έξοδο ατόμων-αυτοκινήτων από τον χώρο φύλαξης, οι φύλακες καταγράφουν τα γεγονότα που θα προκύψουν.

Ο έλεγχος των ανδρών μας γίνεται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Λήψης Εικόνας της εταιρίας μας, αλλά και από ανθρώπους της εταιρίας στον χώρο φύλαξης.

 

.

your cart

product title solo price quantity product options total
total: 0,00 €