ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Κέντρο λήψης εικόνας είναι μια υπηρεσία που διαθέτη η εταιρία μας προκειμένου να δέχεται ψηφιακά σήματα επείγουσας ανάγκης από το σύστημα ασφαλείας που είναι εγκατεστημένο στο χώρο του συνδρομητή, μέσω τηλεφωνικής γραμμής ή μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Η υπηρεσία παρέχεται με εντολή ενεργοποίησης που λαμβάνει από όπλιση συστήματος συναγερμού. και αφορά την πιστοποίηση των παραβιάσεων ιδιωτικού χώρου ιδιοκτησίας του εντολέα, με την απομακρυσμένη οπτική επαφή με αυτόν και παρέχεται με εντολή του συνδρομητή.

Η πρωτοβουλία σύνδεσης και μετάδοσης εικόνας ανήκει στο τοπικά εγκατεστημένο σύστημα ασφαλείας και λαμβάνεται μετά από σημαντική αλλαγή στο οπτικό πεδίο του εικονολήπτη, σύμφωνα με τις εντολές του συνδρομητή. Η απομακρυσμένη σύνδεση πραγματοποιείται με χρήση των διαθέσιμων τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Με την λήψη σήματος εικόνας από το σύστημα ασφαλείας στον χώρο του συνδρομητή, πραγματοποιείται άμεση σύνδεση στις κάμερες του χώρου και ελέγχεται η αιτία του σήματος του συναγερμού και σε κάθε πιθανή ύποπτη κίνηση που θα παρατηρηθεί από τις κάμερες του χώρου και αν τα συμβάντα, βλάπτουν ή πιθανώς να βλάψουν τα έννομα συμφέροντα του συνδρομητή, πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες και προσυμφωνηθέντες ενέργειες. Προβλεπόμενες ενέργειες είναι η ενημέρωση της άμεσου δράσης και η ενημέρωση του συνδρομητή για τα παρατηρηθέντα συμβάντα.

Στην υπηρεσία κέντρο λήψης εικόνες αποθηκεύονται ηλεκτρονικά το ληφθέν συμβάν από της κάμερες και υπάρχει ι δυνατότητα προβολής του συμβάν . Η αποθήκευση των καταγεγραμμένων συμβάντων είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.

Οι ενέργειες μετά την σύνδεση με το σύστημα μετάδοσης εικόνας – ήχου είναι εξής:

• Έλεγχος της ενεργοποιημένης κάμερας

• Σύνδεση με της υπόλοιπες κάμερες

• Ενημέρωση της άμεσης δράσης για το συμβάν και περιγραφή του συμβάντος σύμφωνα με την εικόνα που λαμβάνουμε

• Ενημέρωση του συνδρομητή για το συμβάν και περιγραφή του συμβάντος σύμφωνα με την εικόνα που λαμβάνουμε

 

 

.

your cart

product title solo price quantity product options total
total: 0,00 €