Ζητείται υπάλληλος με άδεια Ι.Ε.Π.Υ.Α

Η Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας  3PS SECURITY αναζητά υπάλληλο για άμεση πρόσληψη στην Ορεστιάδα.

Απαραίτητη προϋπόθεση η Άδεια Εργασίας Ι.Ε.Π.Υ.Α (Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας)

Επιθυμητή η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  2552028100 – κινητό:  6936847912

Ζητείται υπάλληλος  με άδεια Ι.Ε.Π.Υ.Α