ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Άμεση επέμβαση είναι η υπηρεσία η οποία αποστέλλει περιπολικό, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, σε κάθε σήμα συναγερμού που θα ληφθεί από στο Κέντρο Λήψης Σημάτων απαλλάσσοντας τους συνδρομητές από την ενόχληση να τρέχουν τη νύχτα για να διαπιστώσουν για ποιο λόγο χτύπησε το σύστημα συναγερμού.

Πρόκειται για περιπολικά κατάλληλα εξοπλισμένα και επανδρωμένα από ένστολο προσωπικό ασφαλείας που καθοδηγείτε από το Κέντρο της εταιρίας μας μέσω V.H.F. και στο οποίο δίνονται όλες οι απαραίτητες οδηγίες ώστε να γίνει πλήρης και ταχύς έλεγχος.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη καθημερινά από 22:00 έως 06:00 και για όλες τις ημέρες του έτους.

 

Η εταιρία μας παρέχει τη δυνατότητα, σε συνδυασμό με σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με τον Κεντρικό Σταθμό, κατά τις νυχτερινές ώρες (22:00 – 06:00), εκτός από την ειδοποίηση της Αμέσου Δράσεως και των υπευθύνων του χώρου, να αποστέλλει άμεσα patrol με εκπαιδευμένο προσωπικό ώστε να αποτρέψει εξ ολοκλήρου την παραβίαση του φυλασσόμενου χώρου.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως ο συναγερμός ήταν ψευδής, θα συμπληρωθεί από τους φύλακες ένα ειδικό έντυπο, ώστε ο συνδρομητής να έχει την δυνατότητα ενημέρωσης για το συμβάν την επόμενη μέρα.

Για τον πληρέστερο έλεγχο των υπηρεσιών μας πάντα σε συμφωνία με τον πελάτη, εγκαθιστούμε ηλεκτρονικούς αναγνώστες ( barcode ) περιπολιών όπου καταγράφονται οι ημέρες και οι ώρες του κάθε ελέγχου.

 

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΗ :

• Χρησιμοποιούμε ένστολους φρουρούς για την άμεσης επέμβασης

• Διενεργούμε ελέγχους για ενδεχόμενες εισβολές, βλάβες ή άλλες ενδείξεις διάρρηξης ή βίαιης εισόδου.

• Καθιστούμε τις εγκαταστάσεις σας χώρους υψίστης ασφαλείας

• Συνεργαζόμαστε με τους υπευθύνους ασφαλείας και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

 

 

.

your cart

product title solo price quantity product options total
total: 0,00 €