ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η εταιρία μας η 3PS SECURITY ιδρύθηκε στην Ορεστιάδα το 1994.
Αντικείμενό της ήταν η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών φύλαξης , όπως και ο σχεδιασμός ,η εγκατάσταση και συντήρηση ολοκληρωμένων προτάσεων ,οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των Συστημάτων Διαχείρισης και Ασφάλειας Κτιρίων. Η Εταιρία σχηματίστηκε με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογία, τεχνογνωσίας και επαγγελματισμό.

Διαθέτουμε για τους πελάτες μας μια σειρά υπηρεσιών που περιλαμβάνουν :

 • Σταθερές Φυλάξεις
 • Άμεση Επέμβαση
 • Υποστήριξη και συντήρηση των εγκατεστημένων συστημάτων
 • Μαζικές εκδηλώσεις (Αθλητικές & Καλλιτεχνικές )
 • Χρηματαποστολές

Παράλληλα παρέχουμε αποτελεσματική κάλυψη προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας διαθέτοντας :

 • Συστήματα Ασφαλείας
 • Συστήματα Πυρανίχνευσης
 • Κλειστά Κυκλώματα ( C.C.T.V. )
 • Συστήματα Περιμετρικής Προστασίας
 • Συστήματα Ελέγχου Προσπελάσεως Κοινού

Η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών μας , διασφαλίζεται από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης προσωπικού που διατηρούμε και η συνεχής αυξανόμενη πελατεία μας περιλαμβάνει, πέραν των ιδιωτών (οικιών και καταστημάτων):

 • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
 • ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ