ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το νέο ανακαινισμένο κτίριο της εταιρίας μας είναι σχεδιασμένο ειδικά για να εκπληρώνει τους σκοπούς της. Σε αυτό στεγάζονται τα τμήματα της και οι εγκαταστάσεις της Εταιρίας

Βοηθώντας στο μέγιστο βαθμό, οι κτιριακές εγκαταστάσεις αποτελούν σημείο κλειδί για την αδιάκοπη λειτουργία του τεχνολογικού εξοπλισμού και τη διευκόλυνση της άσκησης καθηκόντων του προσωπικού μας. Το κτίριο διαθέτει όλα τα απαιτούμενα συστήματα ασφαλείας και τις μηχανολογικές, ηλεκτρονικές, εγκαταστάσεις και τη στέγαση του τεχνικού τμήματος.

 

Στο εργαστήριο του τεχνικού τμήματος πραγματοποιείται ο ποιοτικός έλεγχος όλων των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων και η έρευνα και η ανάπτυξη νέων μεθόδων και καινοτομιών.. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, οι υπολογιστές μας δεν διακόπτουν ποτέ και υπό οποιαδήποτε συνθήκη τη λειτουργία του έτσι είμαστε πάντα σε ετοιμότητα και στην διάθεση του πελάτη για εξυπηρέτηση.

Το περιβάλλον εργασίας είναι σύγχρονο και άνετο, γεγονός το οποίο καθιστά τους εργαζόμενους μας ικανοποιημένους και αποδοτικούς. Το κτίριο μας βρίσκεται Βασιλέως Κωνσταντίνου 200 στην Ορεστιάδα στον νόμο Έβρου