ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Η εταιρία μας για την υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων παρεχόμενης ασφάλειας, διαθέτει Κέντρο Λήψης Σημάτων που λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, 365 ημέρες το χρόνο.

 

Σε κάθε περίπτωση ανάγκης το έμπειρο προσωπικό των Κέντρων Λήψης Σημάτων προβαίνει στην ειδοποίηση των Αρμοδίων Αρχών και όποιων άλλων εξουσιοδοτημένων προσώπων πρέπει να ειδοποιηθούν. Η παραπάνω ενέργειες είναι σε λειτουργία σύμφωνα με το νομικό, κοινωνικό και επιχειρησιακό πλαίσιο της χώρας μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ :

• Διαδικασίες Διαχείρισης Σημάτων: Σε κάθε περίπτωση ανάγκης, το έμπειρο προσωπικό προβαίνει στην ειδοποίηση των Αρμοδίων Αρχών, των εξουσιοδοτημένων προσώπων των πελατών και τα περιπολικά της εταιρίας μας

• Διαδικασίες Καταγραφής τηλεφωνικών συνομιλιών: Διασφάλιση και επιβεβαίωση, σε κάθε ζήτηση την επικοινωνία των χειριστών, τόσο με τις αρμόδιες αρχές όσο και με τους επιλεγμένους υπευθύνους κάθε συνδρομητή.

• Αρχείο Backup: Σε καθημερινή βάση δημιουργείται ένα Backup του προγράμματος με το αρχείο πελατών και το ιστορικό τους αρχείο. Τα στοιχεία αυτά παραμένουν στη μνήμη και είναι στην διάθεση του πελάτη.

 

Η ευρεία γκάμα των παρεχομένων υπηρεσιών επιτήρησης, επεξεργασίας και αντίδρασης των Κέντρων Λήψης Σημάτων, ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβάνει:

 • Επιτήρηση οικιακών ή εταιρικών συστημάτων ασφαλείας
 • Οπτική επιβεβαίωση συναγερμού για διαπίστωση της επικινδυνότητας του σήματος.
 • Απομακρυσμένη οπτική επιτήρηση
 • Έλεγχος καθορισμένου ωραρίου όπλισης / αφόπλισης
 • Σήμα πυρανίχνευσης (ειδοποίηση 199 και τηλεφώνων ανάγκης).
 • Πτώση ή αποσύνδεση μπαταρίας συστήματος και επαναφορά (ειδοποίηση υπευθύνων)
 • Έλεγχος διακοπής – επαναφοράς ρεύματος 220V (ειδοποίηση υπευθύνων).
 • Μηνιαία κατάσταση σημάτων του συστήματος (προαιρετικά).
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής.
 • Παρακολούθηση ηλικιωμένου ή ασθενή
 • Ανίχνευση και εντοπισμός οχήματος, σκάφους ή ατόμου
Τα Κέντρα Λήψης Σημάτων μας διαθέτουν επίσης και το σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας, (όπου υπάρχει εγκατεστημένο το απαραίτητο υποσύστημα) είτε μέσω ασύρματης επικοινωνίας είτε μέσω κινητής τηλεφωνίας, η μέσω δικτυακής (IP) τεχνολογίας με τα εγκατεστημένα συστήματα ασφαλείας.Έτσι, σε οποιαδήποτε περίπτωση διακοπής της επίγειας (ΟΤΕ) τηλεφωνικής γραμμής, παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένης επικοινωνίας των συστημάτων με τα Κέντρα Λήψης Σημάτων.

.

Ισως σας ενδιαφέρουν

your cart

product title solo price quantity product options total
total: 0,00 €