ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (8 products)

Η εταιρεία μας 3ps-security (τηλ. 25520-28100) με έδρα την Ορεστιάδα στο νομό Έβρου, δραστηριοπ ...

read more

Η εταιρεία μας 3ps-security (τηλ. 25520-28100) με έδρα την Ορεστιάδα στο νομό Έβρου, δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, προστασίας, φυλάξεων, χρηματαποστολών, επιτήρησης, συστημάτων ασφάλειας,πυρανίχνευσης

show less ...

sort by:

ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Άμεση επέμβαση είναι ...

ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Έχοντας πολυετή εμπει ...

ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Κέντρο λήψης εικόνας ...

ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Η εταιρία μας για την ...

ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ (PATROL)

Σκοπός της περιπολίας ...

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαθέτοντας πολυετή π ...

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρία μας διαθέτη ...

ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

H εταιρία μας δραστηρι ...