ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

H εταιρία μας δραστηριοποιείται και στον τομέα των χρηματαποστολών διαθέτει οχήματα για μεταφορά χρημάτων, αξιόγραφων, κοσμημάτων και πολύτιμων εγγράφων με ασφάλεια και εχεμύθεια σε όλο το νομό Έβρου

 

Τα θωρακισμένα οχήματα είναι ειδικά διασκευασμένα και εξοπλισμένα για την προφύλαξη και ασφαλή μεταφορά χρημάτων και αξιόγραφων , συμμορφούμενα στις αυστηρές προδιαγραφές που έχει θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση . Τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με το αυστηρά επιλεγμένο και ειδικά εκπαιδευμένο στις χρηματαποστολές προσωπικό, καθιστούν τις υπηρεσίες μας υψηλού επιπέδου και απολύτου εμπιστοσύνης .

 

Συγκεκριμένες προδιαγραφές για την εκτέλεση της Χρηματαποστολής είναι:

• Το προσωπικό που χρησιμοποιείται σε κάθε χρηματαποστολή είναι 2 (δυο) ειδικά εκπαιδευμένοι υπάλληλοι, ανεξάρτητα του μεταφερόμενου χρηματικού ποσού ή της αξίας των τιμαλφών.

• Υπάρχει συνεχής ενδοεπικοινωνία με τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας

• Η τσάντα μεταφοράς των χρημάτων διαθέτει τις εξής προδιαγραφές.. (ειδικά κιβώτια που διαθέτουν μηχανισμό καταστροφής για υψηλή προστασία).

 

Χαρακτηριστικά των διατιθέμενων οχημάτων μας είναι :

Με το σύστημα εντόπισης και παρακολούθησης των οχημάτων που διαθέτει η εταιρία μας, η διαδικασία μεταφοράς χρημάτων από το σημείο παραλαβής μέχρι την κατάθεση, παρακολουθείται συνεχώς καθώς και δυνατότητα αποστολής ενισχύσεων, στοιχεία που τα καθιστούν απαραβίαστα.

 

Καθημερινά εκτελούμε μεταφορές χρημάτων, με πλήρη ασφάλεια, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όπως Τράπεζες , Δημόσιους Φορείς Κοινής Ωφελείας , Δημοτικές Επιχειρήσεις , Super Markets, Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών , Εμπορικές Επιχειρήσεις, και Συνεταιρισμούς .Παραλαμβάνουμε ή παραδίδουμε τα μεταφερόμενα χρήματα απευθείας στο σημείο που μας υποδεικνύεται ή τα καταθέτουμε σε Τραπεζικό Λογαριασμό με valeur σύμφωνα με τους όρους που έχουν προηγουμένως εγγράφως, συμφωνηθεί.

 

Αναλυτικά ,οι υπηρεσίες χρηματαποστολών που αναλαμβάνουμε, περιλαμβάνουν την μεταφορά:

• Μετρητών

• Πολύτιμων Αντικειμένων

• Εγγράφων

 

.

your cart

product title solo price quantity product options total
total: 0,00 €