ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Ανιχνευτής θραύσης τζαμιού 2 συχνοτήτων (κρούσης και θραύσης)

Κάλυψη 90 μοίρες ως 5 μέτρα ακτίνα, επιλογή ρύθμισης ευαισθησίας 50% ή 100% και ανεξάρτητη ρύθμιση ευαισθησίας για ήχο θραύσης και για ήχο κρούσης

.

your cart

product title solo price quantity product options total
total: 0,00 €